Om

I mitt måleri söker jag inspiration i traditionen för att tolka intryck av ljus och färg. Motiven varierar från interiörer och hus till figurer, självporträtt, stilleben och landskap.

I interiörmålningar återger jag ljusets skiftande temperatur när det faller genom fönstret till ateljéns avskalade rum. Från nedkastade skisser konstruerar jag andra rum med figurer. Jag är intresserad av hur ljuset kan mana fram världen. Motiven är det som ligger mig närmast, världen omkring mig. Ämnet är snarare seendet, hur världen kommer till oss, vad som framträder om man tittar noga, men också människan som bebor denna värld och lämnar spår efter sig. Snarare än att kopiera det jag ser konstruerar jag en bild med utgångspunkt i det sedda, en bild som ska ge genklang i betraktarens minnen.

I en serie flödiga akvareller skildras en skånegård i olika vinklar och färgsättning för att fånga det flyktiga ljuset över den skånska slätten. Akvarellerna tillkommer i en växelverkan mellan improvisation och väntan på att färgen ska torka. Jag vill åt stämningen, morgontimmarnas dimma eller kvällsljuset om sommaren. Huset är mitt barndomshem målat ur minnet men abstraherat till något mer allmänt, så att det kan fyllas med allas våra tankar om ett hem och vad det kan betyda.

Kristoffer Arvidsson