Nyheter

ÖPPEN ATELJÉ

Tillsammans med Ida Gudmundsson och Johanna Sandvik har jag öppen ateljé 10-11 mars. Välkomna!

Koopmansgatan 2C, Lördag 10 mars kl. 16-19 och söndag den 11 mars kl. 12-15.

 

HÖSTSALONG EDSVIK KONSTHALL

Jag deltar med en stillebenmålning på Edsvik Konsthalls höstsalong 30 september-5november 2017 i Sollentuna. Målningen är ett resultat av mina försök att tillägna mig ett klassiskt realistiskt måleri under ett par års tid. Bland annat har jag gjort några enkla stillebenuppställningar i Chardins anda men förstås långt ifrån hans magiska närvaro och materialitet. Att återge ljuset, skapa volym genom användande av ljus- och skuggformer, hårda och mjuka kantlinjer med mera är en mer komplex process än man kanske i allmänhet tror. Det finns inget sådant som att ”bara kopiera verkligheten”. Bilden måste konstrueras utifrån en djupare förståelse av hur ljus, volym, färg, form och komposition verkar i en bild för att resultatet ska bli trovärdigt. En realistisk bild är en retorisk konstruktion som syftar till att framkalla en trovärdig verklighetsbild hos betraktaren snarare än att kopiera ett stycke verklighet.

Läs mer på Edsvik Konsthalls hemsida

 

MELLAN PROVINSIALISM OCH INTERNATIONALISM. KONSTEN I GÖTEBORG UNDER 70 ÅR

Föreläsning i Trappan på Göteborgs stadsbibliotek, torsdag den 7 september 2017 kl. 18-19.30.

 

FÖRELÄSNING OM GÖTEBORGS KONSTMUSEUMS ARKITEKTURHISTORIA

Jag föreläser om Göteborgs konstmuseums arkitekturhistoria på ett evenemang vid Göteborgs konstmuseum den 17maj 2017 kl. 14-19 som uppmärksammar att byggnaden byggnadsminnesförklaras.

Öppna föredrag i hörsalen, Göteborgs konstmuseum

14.00 Om byggnadsminnesförklaringen. Lena Emanuelsson, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen?

14.30 Götaplatsen – från stadskrön till evenemangsplats. Claes Caldenby, professor emeritus i arkitekturens teori och historia

18.00 Om byggnadsminnesförklaringen (kort introduktion). Lena Emanuelsson, byggnadsantikvarie Länsstyrelsen

18.15 Om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum. Hanna Siggelkow, projektledare Higab, Anna Rosengren, förvaltningsdirektör kulturförvaltningen, Mariya Voyvodova, ordförande kulturnämnden

18.40 Tempel eller mötesplats – Göteborgs konstmuseums byggnadshistoria. Kristoffer Arvidsson, forskningsledare fil. dr Göteborgs konstmuseum

 


ESSÄ OM ALVAR JANSSON

I samband med en utställning med Alvar Janssons måleri på Konstakademien i Stockholm 11 februari-19 mars 2017, ges en bok om konstnären ut. I denna bidrar jag med essän ”‘Skönhet i konsten är liv.’ Målaren Alvar Jansson”, som tolkar hans bilder och sätter in dem i ett tidssammanhang.

”Med sitt figurativa måleri stod Alvar Jansson (1922–1991) i intensiv dialog med den västerländska måleritraditionen i en tid när denna ofta betraktades som överspelad. Hans uttryck var grundat i erfarenhet och iakttagelse av världen omkring honom. Intryck och minnesbilder tolkades genom konsthistorien och bearbetades till koncentrerade, livfulla bilder, utstrålande en berusande sinnlighet, en kärlek till seendet.”

Boken innehåller även ett förord av Lena Boëthius och en kortare text av Olle Granath.

”‘Skönhet i konsten är liv.’ Målaren Alvar Jansson”, Alvar Jansson, red./ed. Lena Boëthius, Konstakademien, Stockholm 2017, 12 sidor/pages, ISBN 978-91-639-2801-7.

 

RECENSIONER AV KENT LINDFORS UTSTÄLLNING VID GÖTEBORGS KONSTMUSEUM

Måns Hirschfeldt recenserar Kent Lindfors utställning vid Göteborgs konstmuseum och berör även katalogen:

”Men som Kristoffer Arvidsson skriver i katalogen så är det som att Lindfors verk trots den här kören av röster utstrålar en paradoxal stillhet som utgjorde de en viloplats för konstens öga. Mm. Det är fint. Och om ni ska se den här utställningen på Göteborgs konstmuseum så ger Arvidssons utmärkta text en rad bra ingångar till vad som först kan tyckas vara ett virrvarr.”

Måns Hirschfeldt, ”Kent Lindfors på Göteborgs Konstmuseum”, Kulturnytt, Sveriges Radio P1 2016-08-02. Lyssna här

Även Frans Josef Petersson recenserar utställningen på Kunstkritikk.

Läs recensionen här

 


ESSAY ON KENT LINDFORS/ESSÄ OM KENT LINDFORS

”Realist och mystiker. Om Kent Lindfors konst”/”Realist and Mystic: On the Art of Kent Lindfors”, Kent Lindfors, red./ed. Per Dahlström, Göteborgs konstmuseum/Gothenburg Museum of Art, Göteborg/Gothenburg 2016, 18 sidor/pages, ISBN 978-91-87968-97-6.

On the occasion of Kent Lindfors’s exhibition at the Gothenburg Museum of Art 28 May-25 September 2016./I samband med Kent Lindfors utställning vid Göteborgs konstmuseum 28 maj–25 september 2016.

 


MEDIA OM ”GRÄNSLÖST. 1700-TAL SPEGLAT I NUET”:

Birgitta Rubin, ”Frossa i frivola och fantasifulla former, Dagens Nyheter 2016-05-22.

Fredrik Svensk, ”Språng i tiden. Fredrik Svensk om ett piggt möte mellan nu och 1700-talet”, Aftonbladet 2016-05-14.

Ingela Lind, Kulturnyhterna, SVT, 2016-05-03 kl 18.13.

Inger Landström, ”Ett 1700-tal utan gränser”, Borås Tidning, 2016-05-17.

Mia Gerdin, ”Gränslöst: 1700-talet speglat i nuet. Mia Gerdin besöker utställningen ’Gränslöst’ på Göteborgs konstmuseum”, P1 Kultur, Sveriges Radio P1, 2016-05-06.

Natlija Sako, ”Gränslöst om normer i konst”, Göteborgs-Posten 2016-05-06.

Fatima Grönblad, ”Konstmuseets nya utställning låter 1700-talet möta nutid”, Vårt Göteborg, 2016-04-29.

Austin Maloney, ”Culture Clash”, Totally Gothenburg.

 

GRÄNSLÖST: NYTT NUMMER AV SKIASCOPE

Skiascope 8
Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I nummer 8 av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Forskningsprojektet ligger till grund för utställningen Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet vid Göteborgs konstmuseum där utmanande möten mellan konstformer och epoker står i fokus.

En rad gränser, som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet, drogs upp först i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Inte minst på det konstnärliga området kommer denna gränslöshet, begynnande gränsdragning eller nya förståelse av gränser till uttryck.

Många av dessa gränser överskrids idag på nytt på olika sätt. Normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, konstnärsrollen utvidgas och närmar sig andra områden, globalisering utmanar den nationella identiteten och klimathot har på nytt förändrat vår relation till naturen. Därigenom uppstår beröringspunkter mellan 1700-talet och vår egen tid. När nutida uttryck ställs bredvid konst från 1700-talet uppstår nya tolkningsmöjligheter och det blir möjligt att se något nytt i båda.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet.

Skiascope 8. Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet/Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present
Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series
Redaktör: Kristoffer Arvidsson
Författare: Kristoffer Arvidsson, Ritwa Herjulfsdotter, Isabella Nilsson, Viveka Kjellmer, Bia Mankell, Patrik Steorn
Grafisk form: Plaquette
Mjukband, 376 sidor
Språk: svenska/engelska
Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2016
ISBN 978-91-87968-9

Beställ från www.bokus.com eller Göteborgs konstmuseums museibutik: bue.nordstrom@kultur.goteborg.se.
Ladda ner pdf från denna sida under ”BIO”/”List of Publications”.

 


ESSAY ON MAX BOOK

Essän ”Svängade svindel” publicerad i katalogen till Max Books utställning ”Mata Hare” på Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm. Även Douglas Feuk och Sven-Olov Wallenstein medverkar i katalogen.

The essay ”Svängade svindel” published in the catalogue for the exhibition ”Mata Hare” by Max Book at Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm. Douglas Feuk and Sven-Olov Wallenstein also contribute with essays in the catalogue.

DRAWINGS IN I BERLIN

Från januari 2012 deltar jag med fem teckningar i en utställning om Raoul Wallenberg vid Mauermuseum, Museum Haus am Checkpoint Charlie i Berlin.

From January 2012 I participate with five drawings in an exhibition about Raoul Wallenberg at Mauermuseum, Museum Haus am Checkpoint Charlie i Berlin.
Mauermuseum