Kontakt

Foto: Fotograf Anna Arvidsson

Kristoffer Arvidsson
Född Lund 1977

Kontakt
E-post: kristoffer.arvidsson@gmail.com
Telefon: 0761-159089

 

Följ mig på sociala medier:

Instagram (arvidssonartist)

Twitter (Arvidsson@Artist)

Facebook (@arvidssonkonst)

Pintrest (arvidssonart)

Blogg (http://kristofferarvidsson.blogspot.se/)


Min avhandling ”Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst” (2008) kan beställas från: Göteborgs universitetsbibliotek

Min avhandling som pdf: Den romantiska postmodernismen

Som forskningsledare för Göteborgs konstmuseum är jag redaktör för Skiascope. Pdf av Skiascope kan laddas ned från publikationslistan, eller museets hemsida./As head of research at the Gothenburg Museum of Art, I’m the editor of Skiascope. Pdf of Skiascope can be downloaded from ”List of publications” or be ordered from the museum shop of Gothenburg Museum of Art: http://konstmuseum.goteborg.se