Bio

Kristoffer Arvidsson
Född i Lund 1977

Utbildad vid Florence Academy of Art i Mölndal, Konstfack och Sundsgårdens folkhögskola. Tidigare utställningar vid bland annat Göteborgs Konstförening och Liljevalchs vårsalong.

BIOGRAFI
Kristoffer Arvidsson är konstnär och konstvetare i Göteborg. Han disputerade på avhandlingen ”Den romantiska postmodernismen: Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst” vid Göteborgs universitet 2008. Han är forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum och redaktör för skriftserien Skiascope. Vid sidan av att skriva om konst är Arvidsson verksam som konstnär. Han arbetar främst med figurativt måleri och teckning.

Kristoffer Arvidsson, born in Lund, Sweden 1977, is an artist and art historian living in Gothenburg, Sweden. He received his doctorate at the University of Gothenburg in 2008 on the thesis ‘Den romantiska postmodernismen: Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst’ (‘The Romantic Postmoderinsm: Art Criticism and ”the Romantic” in Swedish art of the 1980s and the 1990s’). He is Head of Research at Gothenburg Museum of Art and editor of the publication series Skiascope. Besides research and writing on art, he works as a visual artist, mainly with figurative painting and drawing.

SEPARATUTSTÄLLNINGAR
Göteborgs Konstförening 2013
Galleri KC Väst, Göteborg 2010
Galleri Anemona, Arkhyttan 2009
Bezdomny, Göteborg 2008
Galleri Konstfack, Konstfack, Stockholm 1998

GRUPPUTSTÄLLNINGAR
Höstsalong, Edsviks konsthall, Sollentuna 2017
Höstsalong, Edsviks konsthall, Sollentuna 2015
Galleri Sagoy, Malmö 2015
Påsksalong, Galleri Thomassen, Göteborg 2013
Vårsalongen, Liljevalchs konsthall, Stockholm 2013
Borgeby Slott 2010
Teckningssalong, KKV, Hamburgsund 2009
Vårutställning, Konstfack, Stockholm 2001
Elevutställning, Konstfack, Stockholm 2000
Elevutställning, Sundsgårdens folkhögskola, Råå 1997
Jurybedömd salong, Lund 1995

REPRESENTERAD
Deponerade verk i utställning om Raoul Wallenberg vid Mauermuseum, Museum Haus am Checkpoint Charlie, Berlin sedan 2011

UTBILDNING
Florence Academy of Art (Sweden), kurser i klassiskt stilleben-, modell- och porträttmåleri, Mölndal 2015 och 2017
Grafikkurs, KKV, Göteborg 2009
Bildlärarlinjen, Konstfack, Stockholm 1998–2001
Sundsgårdens folkhögskola, Råå 1996–1997

PUBLICERAT
Tuschteckningar i Ord & Bild nr 5 2009
Tuschteckningar i 00-tal nr 30/31 2009

RECENSIONER
Mikael van Reis, ”Mobil & Bild”, Göteborgs-Posten, 2010-03-22.
Karin Jansson, ”Nytt galleri i Arkhyttan”, Dalarnas Tidningar, 2009-10-24.

ANSTÄLLNINGAR
Kristoffer Arvidsson är forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum sedan 2013. Tidigare verksam som konstkritiker vid Göteborgs-Posten och Paletten. Han har undervisat vid Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Karlstad universitet, Akademin Valand, Göteborgs konstskola och Dômens konstskola i Göteborg.
Kristoffer Arvidsson is currently working as head of research at the Gothenburg Museum of Art. He is a former art critic of Göteborgs-Posten and Paletten. Arvidsson has held an number of courses and lectures in art history at the University of Gothenburg, Uppsala University, Karlstad University, Valand Academy, Gothenburg Art School and Dômen Art School in Gothenburg.

 

 

PUBLIKATIONSLISTA

Monografier

Den romantiska postmodernismen som pdf
Den romantiska postmodernismen. Konstkritiken och det romantiska i 1980- och 1990-talets svenska konst, diss. Göteborgs universitet 2008, Göteborg 2008, 452 s. ISSN 0348-4114, ISBN 978-91-7346-619-6.

 

Redaktör

skiascope_8_omslag_160
Skiascope 8. Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet/Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present, red./ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2016, 376 sidor/pages, ISBN 978-91-87968-96-9.
SKIASCOPE 8

skiascope_7_160
Skiascope 7. Konstmuseiarkitektur/Art Museum Architecture, red./ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2015, 392 p. ISBN 978-91-87968-92-1. SKIASCOPE 7


Skiascope 6. Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, huvudredaktör Jeff Werner, medredaktör Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie, Göteborg 2014, 393 s. ISBN 978-91-87968-87-7.
SKIASCOPE 6 som pdf

the_collection_liten
The Collection: Gothenburg Museum of Art (together with Per Dahlström och Anna Hyltze), authors: Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Björn Fredlund, Anna Hyltze, Philippa Nanfeldt, Isabella Nilsson and Johan Sjöström, Gothenburg Museum of Art, Gothenburg 2015, 497 pages, ISBN 978-91-87968-89-1.


Samlingen. Göteborgs konstmuseum (tillsammans med Per Dahlström och Anna Hyltze), författare: Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström, Björn Fredlund, Anna Hyltze, Philippa Nanfeldt, Isabella Nilsson och Johan SjöströmGöteborgs konstmuseum, Göteborg 2014, 497 sidor, ISBN 978-91-87968-83-9.


En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet, red. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014.


”Mellan verkligheter/Between Realities. Fotografi i Sverige/Photography in Sweden 1970–2000? (tillsammans med Niclas Östlind och Louise Wolthers), Göteborgs konstmuseum, Hasselblad Center, Akademin Valand, Göteborg 2014.

s7_fram_160
Skiascope (nr 1-6 tillsammans med Jeff Werner/no. 1-6 together with Jeff Werner), Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2009-2015.


Göteborgs konstmuseum. Årstryck 2009-2015 (2009-2010 tillsammans med Jeff Werner/2009-10 together with Jeff Werner).

 

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR


”‘Skönhet i konsten är liv.’ Målaren Alvar Jansson”, Alvar Jansson, red./ed. Lena Boëthius, Konstakademien, Stockholm 2017, 12 sidor/pages, ISBN 978-91-639-2801-7.

lindfors_omslag_160
”Realist och mystiker. Om Kent Lindfors konst”/”Realist and Mystic: On the Art of Kent Lindfors”, Kent Lindfors, red./ed. Per Dahlström, Göteborgs konstmuseum/Gothenburg Museum of Art, Göteborg/Gothenburg 2016, 18 sidor/pages, ISBN 978-91-87968-97-6.

skiascope_8_omslag_160
”Vardag och förkonstling. Inledning till ‘Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet'”/”Everyday Life and Artificiality: Introduction to ‘Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present'”, Skiascope 8. Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet/Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present, red./ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2016, 66 sidor/pages, ISBN 978-91-87968-96-9.

skiascope_8_omslag_160
”Från idealitet till romantik. Landskapsbilder i 1700-talets Sverige”/”From Idealism to Romanticism: Landscape Pictures in Eighteenth-Century Sweden”, Skiascope 8. Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet/Unbounded: The Eighteenth Century Mirrored by the Present, red./ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2016, 70 sidor/pages, ISBN 978-91-87968-96-9.

matahare_170
”Svängande svindel”, in ”Max Book: Mata Hare”, eds. Karin Sidén and Catrin Lundeberg, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 2016, 5 p. ISBN 978-91-86265-28-1.

s7_fram_160
”Inledning”/”Introduction”, Skiascope 7. Konstmuseiarkitektur/Art Museum Architecture, red./ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2015, 18 p. ISBN 978-91-87968-92-1

skiascope_7_160
”Arkitektur för eller som konst. Konflikten mellan form och funktion i nutida konstmuseiarkitektur”/”Architecture For or As Art. The Conflict Between Form and Function in the Present Day Architecture of Art Museums”, Skiascope 7. Konstmuseiarkitektur/Art Museum Architecture, red./ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg/Gothenburg 2015, 70 p. ISBN 978-91-87968-92-1

aurora_160
”Klipperskepp, hemlängtan och dystopier. Tankar om romantikens närvaro i dagens konst”, Aurora nr 4 2014, s. 3-16.

omslag
”Romantiken/Romanticism”, Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth, red. Per Dahlström, Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014, 23 s. ISBN 978-91-87968-90-7

omslag
”Marcus Larsons romantiska landskap/Marcus Larson’s Romantic Landscapes”, Skräckromantikens landskap. Från Marcus Larson till Goth, red. Per Dahlström, Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014, 23 s. ISBN 978-91-87968-90-7

the_collection_liten
The Collection: Gothenburg Museum of Art, eds. Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström och Anna Hyltze, Gothenburg Museum of Art, Gothenburg 2015, 497 pages, ISBN 978-91-87968-89-1. My texts in the book are:
2.4 Rembrandt
3.4 Romanticism
3.6 Academic Painting
Introduction to chapter 4
4.1 Per Hasselberg
4.2 Carl Larsson
4.3 Ernst Josephson
4.4 Hugo Birger
4.5 Anders Zorn
4.6 P. S. Krøyer
4.7 Olof Sager-Nelson
4.8 Vilhelm Hammershøi
4.9 European Art in the Collection
5.1 Hanna Pauli
5.5 The Landscape Painter Carl Fredrik Hill
5.6 The Varberg School
5.7 Carl Wilhelmson
5.8 The Rackstad Colony
5.11 Edvard Munch
6.1 Impressionism
6.2 Post-Impressionism
6.4 Pablo Picasso
6.8 Henry Moore and Francis Bacon
6.9 Post-War Spanish Modernism
6.10 Lucio Fontana
7.5 Endre Nemes
8.3 Colourism after Gothenburg Colourism
Introduction to chapter 9 (together with Anna Hyltze)
9.3 Neo-Realism and Political Art
9.4 In Dialogue with History
9.5 Painting in an Expanded Field


Samlingen. Göteborgs konstmuseum, red. Kristoffer Arvidsson, Per Dahlström och Anna Hyltze, Göteborg 2014. I boken har jag skrivit följande avsnitt:
2.4 Rembrandt
3.4 Romantik
3.6 Akademiskt måleri
Introduktion till kap 4
4.1 Per Hasselberg
4.2 Carl Larsson
4.3 Ernst Josephson
4.4 Hugo Birger
4.5 Anders Zorn
4.6 P. S. Krøyer
4.7 Olof Sager-Nelson
4.8 Vilhelm Hammershøi
4.9 Den kontinentala delen av samlingen
5.1 Hanna Pauli
5.5 Landskapsmålaren Carl Fredrik Hill
5.6 Varbergsskolan
5.7 Carl Wilhelmson
5.8 Rackstadkolonin
5.11 Edvard Munch
6.1 Impressionism
6.2 Postimpressionism
6.4 Pablo Picasso
6.8 Henry Moore och Francis Bacon
6.9 Spansk modernism under efterkrigstiden
6.10 Lucio Fontana
7.5 Endre Nemes
8.3 Kolorism efter Göteborgskolorismen
Introduktion till kap 9 tillsammans med Anna Hyltze
9.3 Nyrealism och politisk konst
9.4 I dialog med historien
9.5 Måleri i ett utvidgat fält


”Inledning”, En målad historia. Svenskt historiemåleri under 1800-talet, red. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseum 2014.


”Ola Billgren och fotografin”, Mellan verkligheter/Between Realities. Fotografi i Sverige/Photography in Sweden 1970–2000?, red. Kristoffer Arvidsson, Louise Wolthers och Niclas Östlind, Göteborgs konstmuseum, Hasselblad Center, Akademin Valand, Göteborg 2014.

Skiascope 5 som pdf
”Inledning”/”Introduction”, ”Donationernas museum. Göteborgs konstmuseum från grosshandlare till sponsorer”/”The Donors’ Museum? The Gothenburg Museum of Art from Wholesalers to Sponsors”, Skiascope 5. Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseums/Received and Rejected: The History of the Collections at the Gothenburg Museum of Art, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, red./ed. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2012, 13/34 s. (577 s.) ISBN 978-91-87968-79-2


”Carlo Derkert i efterkrigstidens konstpedagogiska landskap”, Biblis 57, våren 2012.

Skiascope 4 Skiascope 4 som pdf
”När konsten inte talar för sig själv. Konstmuseer och pedagogik”/”When Art Does not Speak för Itself. Art Museums and Education”, Skiascope 4. Konstpedagogik/Art Education, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2011, 46 s. (287 s.) ISBN 91-87968-73-8.

Skiascope 3 som pdf
”Inledning till en omskakad spelplan”/”Introducution to a Disarranged Playing Board”, tillsammans med Jeff Werner, Skiascope 3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2010, 4 s. ISBN 91-87968-70-3.

”En oväntad överensstämmelse. Alf Lindberg, unga målare och häftiga tyskar”/”An Unexpected Accord. Alf Lindberg, Young Painters and Wild Germans”, Skiascope 3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2010, 18 s. ISBN 91-87968-70-3.

”Rockad på en omskakad spelplan. När underground blev overground”/”Castling on a Disarranged Playing Board. When Underground Became Overground”, Skiascope 3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2010, 25 s. ISBN 91-87968-70-3.

”Från paria till begärlig. Intervju med Elin Wikström”/”From Pariah to Attraction. An Interview with Elin Wikström”, Skiascope 3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet/A Disarranged Playing Board. Art in Gothenburg During the 1980s and 1990s, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2010, 14 s. ISBN 91-87968-70-3.

Skiascope 2 Skiascope 2 som pdf
”Mellan gryning och skymning”/”Between Dawn and Dusk”, Skiascope 2. Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet/Open the Shades! Art in Gothenburg During the 1960s and 1970s, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2009, 34 s. ISBN 91-87968-65-7.

”Från Eutopia till Dystopia”/”From Eutopia to Dystopia”, Skiascope 2. Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet/Open the Shades! Art in Gothenburg During the 1960s and 1970s, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2009, 27 s. ISBN 91-87968-65-7.

Skiascope 1 Skiascope 1 som pdf
”Innanför och utanför autonomin. Utställningsverksamheten på Göteborgs konstmuseum”/”Inside and Outside Autonomy. Exhibition Work at the Göteborg Museum of Art”, Skiascope 1. Hängda och utställda/Permanent Hangings – Temporary Exhibitions, red. Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseums skriftserie/Gothenburg Museum of Art Publication Series, Göteborg 2009, 57 s. ISBN 91-87968-64-9.

”Subjektet i visuella studier”, Visuella markörer. Bild. Tradition. Förnyelse, red. Yvonne Eriksson, Carlssons, Stockholm 2008, 14 s. ISBN 978-91-7331-168-7. Subjektet i visuella studier som pdf

”Det alkemiska ögonblicket. Akvarellmediet i nyromantikernas händer”/”The Alchemical Moment. The Watercolour Medium in the Hands of the Neo-Romantics”, Akvarellstudier. Om mediet, historien och myterna/Watercolour Studies. The Medium, the History and the Myths, red. Lena Johannesson & Bera Nordal, Göteborgs universitet och Nordiska akvarellmuseet, Göteborg & Skärhamn 2008, 42 s. ISBN 978-91-7346-598-4, ISSN.

”För den unga konsten – Galleri 54 genom fem decennier”, Jubileumsutställning. Galleri 54 1959-2009, katalog, Göteborg 2009, 11 s.

”Den inverterade propagandan. Åke Hodells ljudlaborationer i det intermediala rummet”, OEI nr 28-29-30 2006, 5 s. ISSN 1404-5095.

”Det visionära språket/The Visionary Language”, Site 13–14 2005, 2 s. tabloidformat. ISSN 1650-7894. Det visionära språket som pdf

 

ÖVRIGA ARTIKLAR

arstryck-2015-fram_160
”Rapport om studieresa till Madrid och Barcelona”, Göteborgs konstmuseum. Årstryck 2015, red. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2016, 4 p., ISSN0432-126X. Artikeln om Madrid och Barcelona som pdf

brothen
”Kastad i spegelbildens avgrund. Tankar om Yngve Brothéns konst”, Yngve Brothén, Konsthallen Trollhättan, Trollhättan 2014, 69 p., ISBN 978-91-88086-35-6.

rummet
”rummet i rummet”, catalogue essay, Yngve Brothén: rummet i rummet, Konsthallen Trollhättan, Trollhättan 2014, 4 p., ISBN 978-91-88086-34-8.


”Max Book”, oh i Hishult, utställningskatalog, Hishult 2013. (Texten skrevs ursprungligen till utställningen Some and lonesome, Galleri Christian Larsen, Stockholm 2009.)

”Lucian Freud. Existensens målare”, Omkonst, http://www.omkonst.com, 2011-08-01.

”För Heartfield var collaget ett politiskt vapen”, Under strecket, Svenska Dagbladet 2009-08-06, 1 helsida + bild på kulturdelens framsida. arvidsson_heartfield

”Ett lustfyllt mord på modernismen”, Under strecket, Svenska Dagbladet 2008-08-24, 1 helsida text, en bildsida. Ett lustfyllt mord som pdf

”Klipp navelsträngen!”, 00TAL, nr 30-31 2009, 10 s.

”Den stillastående rörelsen. Jessica Faiss och Ninia Sverdrups videomeditationer”, Paletten nr 2 2008, 5 s. ISSN 0031-0352.

”Disputation med Max Walter Svanberg som vittne”, Paletten # 266, nr 4 2006. ISSN 0031-0352.

”’Ge mig en fast punkt; där jag kan stå och jag ska sätta jorden i rörelse’ – Joseph Beuys dialogiska estetik”, Paletten # 264 nr 2 2006. ISSN 0031-0352.

”Att återuppföra en performance”, Paletten # 264 nr 2 2006. ISSN 0031-0352.

”Ett idiotiskt begrepp – konstbegreppet i traditionens spegel”, Paletten # 262-263 nr 4 2005 nr 1 2006, 4 s. ISSN 0031-0352.

”’Konst’ en muntlig fjärt” (tillsammans med Ulf Linde), Paletten # 262-263 nr 4 2005 nr 1 2006, 3 s. ISSN 0031-0352.

”Konsten tittar på TV”, Paletten # 260/261, nr 2-3 2005. ISSN 0031-0352.

”Upplösningens arv eller att skapa ett decennium”, Paletten # 258, nr 3 2004. ISSN 0031-0352.

”Den svala ytan, veckad – om Maya Eizin Öijers konst”, Paletten # 258, nr 3 2004. ISSN 0031-0352.

”Rummet är en plats. Anteckningar om konsthallsarkitekturen”, Paletten #256/257, nr 2-3 2004. ISSN 0031-0352.

 

OPUBLICERADE TEXTER

”Över minnets avgrund. Det offentliga monumentets grammatik i efterkrigstidens Europa och USA”, essän är en utveckling av mina C- och D-uppsatser men innehåller också nya avsnitt, 18 s.

Mot en ny monumentalitet. Det sublimas återkomst i det postmoderna monumentet, Magisteruppstats (D), Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2003, 28 s.

Det omkullvälta monumentet. Monumentets förvandlingar från modernism till postmodernism, Kandidatuppsats (C), Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2003, 45 s.

Ironi och poesi i Marcel Broodthaers konst, proseminarieuppsats (B), Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 2002, 25 s.

I ett tillstånd av förändring. Fluxus som teori i bildpedagogikens utvidgade rum, Konstfack, Institutionen för bildpedagogik, Stockholm 2001, 28 s.

 

RECENSIONER


”Manet. Ritorno a Venezia, Dogepalatset, Venendig”, Konsthistorisk tidskrift, volym 83, häfte 1 2014.


”Douglas Feuks, Återkomster och försvinnanden. Om bildkonst och masskultur från två sekel”, Konsthistorisk tidskrift, volym 82, häfte 4 2013.

”Om Ulf Linde”, OEI (Mix-up!), nr 39-40-41 2008, 3 s. ISSN 1404-5095. linde

”Max Liljefors Videokonsten. En introduktion” (recension), Konsthistorisk tidskrift, Volym 76, häfte 4 2007, s. 3 s. ISSN 0023-3609.

”Sofia Danielsson et al. Signums svenska konsthistoria 1915-1950” (recension), Konsthistorisk tidskrift volym 73, häfte 2 2004, 5 s. ISSN 0023-3609.

”Gilles Deleuze: The Logic of Sensation” (recension), Konsthistorisk tidskrift volym 73, häfte 2 2004, 4 s. ISSN 0023-3609.

”Modernismen – så blev den tradition” (om Hans Haydens bok Modernismen som institution), Göteborgs-Posten 2007-03-21, uppslag, 2 s. Modernismen så blev den institution som pdf

”Art and its Institutions. Current Conflicts, Critique and Collaborations”, recension, Paletten # 265 nr 3 2006. ISSN 0031-0352.

”Etisk konst måste inte betyda kritikens avskaffande”, Paletten # 265 nr 3 2006. ISSN 0031-0352.

”Politiken kräver en ny konst” (Göteborgs internationella konstbiennal), Helsingborgs Dagblad, 2007-10-31.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2007-11-17.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2007-09-08.

”Närvaro utan ansikte” (om Pamela Brandt, Christina Bolling), Göteborgs-Posten 2007-08-25.

”Man mognar med åren” (om Peder Josefsson), Göteborgs-Posten 2007-06-09.

”Gåtfullt försvinnande” (om Tomas Gilljam), Göteborgs-Posten 2007-06-02.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2007-04-21.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2007-03-17.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2007-01-27.

”Mellan ytterligheter” (Sten A Olsson-stipendiater), Göteborgs-Posten 2006-12-12.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2006-12-09.

”Detta är inte någon zebra” (om Lars Blomqvist), Göteborgs-Posten 2006-10-08.

”Konstlördag”, Göteborgs-Posten 2006-09-16.

”Bildens makt” (om Mija Renström), Göteborgs-Posten 2006-09-05.

”En fläkt av orienten” (om Maria Heed), Göteborgs-Posten 2006-08-30.

”Nätverkandet växer fram” (om Glänta och Site), Göteborgs-Posten 2006-08-09.

”Fotografierna iscensätter måleriet” (Mikael Olsson/Jens Fänge), Göteborgs-Posten 2006-06-30.

”Känslor av overklighet”, (om Daniel Grizelj), Göteborgs-Posten 2006-06-25.

”Pengarna styr konsten, som alltid”, Göteborgs-Posten 2006-06-07.

”Färgen i fokus” (Konstmuseet), Göteborgs-Posten 2006-05-27.

”Förrädisk hemkänsla med fuktfläckar på tapeten” (om Anna Persson), Göteborgs-Posten 2006-04-29.

”Glimtar av ett inre drama” (om Lotta Antonsson), Göteborgs-Posten 2006-04-01.

”Evig Rundgång” (Henrik Rylander), Göteborgs-Posten 2006-03-18.

”Måleri som gör motstånd” (Rogerts Bondesson), Göteborgs-Posten 2006-03-04.

”Abstraherat till tecken”, (om Christian Simonson), Göteborgs-Posten 2006-02-18.

”En demonisk plats” (om Katerina Mistal på Röda Sten), Göteborgs-Posten 2006-02-02.

”Dans i frätande ljus”, (om Pia Isaksson), Göteborgs-Posten 2006-01-21.

”Sorti för Artes”, (om tidskriften Artes sista nummer), Göteborgs-Posten 2006-01-29.

”Vem är konstprojekten på arbetsplatserna till för”, (debattinlägg), Göteborgs-Posten 2006-01-05.

”Italien har inte glömt sin Pasolini”, (Om Pier Paolo Pasolini i Rom), Göteborgs-Posten 2005-11-20.

”Slimmat och lite för ’rätt’”, (Om Göteborgs internationella konstbiennal), Göteborgs-Posten 2005-09-10.

”Med det irrationella som livboj” (om Anette Sletnes), Göteborgs-Posten 2005-08-13.

”Rösten fyllde rummet” (krönika om Susan Philipsz på Malmö konsthall), Göteborgs-Posten 2005-08-01.

”Håfström – en outsider?” (om en avhandling om Håfströms konstnärskap), Göteborgs-Posten 2005-07-09.

”Med punkens svärta” (om Ola Åstrand, Konsthallen), Göteborgs-Posten 2005-06-11.

”Puzzle i dubbel bemärkelse” (om Tom Bogaard, Stenasalen), Göteborgs-Posten 2005-06-04.

”Bombastiskt och småskaligt i samma rum” (om Tomas Ferm och Johan Suneson), Göteborgs-Posten 2005-05-17.

”Lekstuga för vuxna” (om Petri Hytönen), Göteborgs-Posten 2005-05-07.

”Utmanande forskningsrapport – eller vad man nu ska kalla detta verk” (om Arijana Kajfes Occular Witness), Göteborgs-Posten 2005-05-04.

”Konst som dokumentär” (om Vegar Moen, G54), Göteborgs-Posten 2005-04-22.

”Avtryck som stannar kvar” (om Helena Wikestam, Mors mössa), Göteborgs-Posten 2005-04-16.

”Manliga förlustelser” (om Matts Leiderstam, Magasin 3), Göteborgs-Posten 2005-04-09.

”Reseromantik av sällsynt slag” (om Peter Köhler, G54), Göteborgs-Posten 2005-04-02.

”Mellan det ideala och det patologiska” (Om Kroppen på Nationalmuseum), Göteborgs-Posten 2005-03-26.

”Samuelsson stegar upp zonen” (om Henrik Samuelsson på Färgfabriken), Göteborgs-Posten 2005-03-19.

”En fråga om nyanser” (om Jesper Norda och Johan Thurfjell), Göteborgs-Posten 2005-03-12.

”Tradition på annat sätt” (om Franco Leidi), Göteborgs-Posten 2005-03-05.

”Bilder av den amerikanska drömmen”, om Tova Mozard på Galleri 54, Göteborgs-Posten 2005.

”Naturen möter kulturen” (om Björn Olsén), Göteborgs-Posten 2004-02-19.

”Historien går igen i det krossade glaset” (om Yngve Brothén), Göteborgs-Posten 2004-02-05.

”Varför Roman Martinez blev Hopper” (om Erik Pauser på Konsthallen), Göteborgs-Posten 2005-01-29.

”Ett överdåd av uttryck” (om Nina Bondeson), Göteborgs-Posten 2005-01-22

”Efter Gud: rymden” (om Johannes Heldén), Göteborgs-Posten 2005-01-15

”Mörkrets hjärta talar till oss alla”, Göteborgs-Posten 2005-01-05

”Väl valt, men utan kritisk massa” (om Sten A Olsson-stipendiater på Stenasalen), Göteborgs-Posten 2004-12-18

”Färgen som massa” (om Matthias van Arkel), Göteborgs-Posten 2004-12-04.

”En resa in i mörkret”, (om Mörkrets Hjärta, Konsthallen), Göteborgs-Posten 2004-11-13.

”Glansig yta som utmanar” (om Jeff Koons i Oslo), Göteborgs-Posten 2004-11-07.

”Mycket mer än en listig provokatör” (om Dan Wolgers), Göteborgs-Posten 2004-10-31.

”Perspektiv på sexualiteten” (om Gisela Schink och Natali Djurberg), Göteborgs-Posten 2004-10-30.

”Fotografen försvinner bland fotografierna” (paneldiskussion på Konsthallen), Göteborgs-Posten 2004-10-12.

”Det främmande i det vardagliga” (om Bengt Jahnson-Wennberg), Göteborgs-Posten 2004-10-09.

”Landsbygden är också samtida” (om Astrid Göransson), Göteborgs-Posten 2004-09-29.
Om Karin Wikström på Galleri 1, Göteborgs-Posten.

”Hoppeli hopp” (om Clara Ursitti), Göteborgs-Posten 2004-09-21.

”Från manga till romantik”, (om Maya Eizin Öijer), Göteborgs-Posten 2004-09-18.

”Staden som landskap”, (om Anders Moseholm), Göteborgs-Posten 2004-09-11.

”Stillastående ögonblick”, (om Jonas Ahl), Göteborgs-Posten 2004-09-04.

”Uråldriga former, moderna material” (om Pia Hedström), Göteborgs-Posten 2004-08-28.

”Höjdpunkten infann sig 1969”, (om Bengt Olson), Göteborgs-Posten 2004-07-31.

”Upprättelse efter 35 år” (om Sture Johannesson), Göteborgs-Posten 2004-07-10.

”Utopin som stridszon” (om Territories), Göteborgs-Posten 2004-07-03.

”Den mystiske mannen” (om Maria Friberg), Göteborgs-Posten 2004-06-12.

”Forskning – är det någon konst?” (om KonstLab 2003), Göteborgs-Posten 2004-05-29.

”Samma möte ur två perspektiv” (om Conny Karlsson), Göteborgs-Posten 2004-05-08.

”Konfrontation som fungerar” (om Monica Englund och Pål Svensson), Göteborgs-Posten 2004-05-15.

”Barndomens obehagliga sidor” (om Krister Kennedy), Göteborgs-Posten 2004-04-20.

”En annan sida av Claes Hake” (om Claes Hake), Göteborgs-Posten 2004-04-24.

”Skulptur som kliver ut” (om Silva Malmsten), Göteborgs-Posten 2004-04-03.

”Med romantisk klangbotten” (om Sture Meijer och Helmtrud Nyström), Göteborgs-Posten 2004-03-27.

”Idialog med historien” (om Claes Eklundh), Göteborgs-Posten 2004-03-20.

”Ylitalo tänjer måleriets gränser” (om Maurits Ylitalo), Göteborgs-Posten 2004-02-28.

 

UTSTÄLLNINGSTEXTER

”Max Book”, Some and lonesome, Galler Christian Larsen, Stockholm 2009.

”Ola Billgren”, Alingsås konsthall 2009.

”På spaning efter ett Italienskt Landskap – en e-brevskonversation mellan Matts Leiderstam och Kristoffer Arvidsson”/”In Search of an Italian Landscape – an email conversation between Matts Leiderstam and Kristoffer Arvidsson”, inför Matts Leiderstams utställning Grand Tour på Göteborgs konsthall 2005-11-26 till 2006-01-15, www.grandtourexhibition.com